PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064 RAMARO 73/2012 » Radonul în România

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064 RAMARO 73/2012

Programul: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

Categoria de proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064

Numar contract: 73/2012

Titlul proiectului: Harta de radon (rezidential, geogenic, apa) pentru regiunile de Centru, Vest si Nord-Vest ale Romaniei (RAMARO)

Durata: 36 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţare Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Unitatea Executivă pentru Finanţare Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Parteneri:

  • Co: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (www.ubbcluj.ro)
  • P1: Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca (http://www.sapientia.ro/ro)
  • P2: Institutul de Cercetări şi Proiectări Energetice, Bistriţa

Domeniul în care se încadrează: Mediu

Rezumat

Radonul prezintă cea mai importantă contribuţie în expunerea populaţiei la radiaţia ionizantă naturală. Împreună cu produşii săi de filiaţie, este clasificat ca principal factor carcinogen în apariţia cancerului pulmonar. În contextul în care, la nivel internaţional, s-a recurs la monitorizarea radonului, în România nu s-au efectuat studii sistematice în vederea cartării radonului rezidenţial, respectiv nu există recomandări legislative referitoare la expunerea la radon. În acest sens, se impune efectuarea unor măsurători sistematice care să permită evaluarea expunerii populaţiei la radonul din locuinţe, respectiv să permită identificarea zonelor cu concentraţii ridicate de radon (radon-prone area). Aceste obiective reprezintă o necesitate şi o prioritate în conformitate ce standardele naţionale şi europene privind protecţia populaţiei.

Scopul principal al proiectului este reprezentat de realizarea unui hărţi de radon în 16 judeţe din centrul, nord-vest şi vestul ţării (aprox. 41% din suprafaţa României) în acord cu recomandările CE. Măsuratorile vor fi efectuate în aerul din locuinţe, sol şi apă.

Obiective generale:

  • dezvoltarea şi aplicarea unei metodologii de cartare a radonului în conformitate cu standardele europene, în aerul din locuinţe, sol şi apă;
  • monitorizarea concentraţiei de radon în aer, sol şi apă în judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin (16 din 42)
  • studii referitoare la influenţa thoronului în măsurătorile de radon
  • determinarea factorilor de corecţie sezonieri în România şi impactul perioadei de monitorizare a concentraţiei de radon în evaluarea concentraţiei anuale
  • evaluarea dozei gamma din aerul de exterior.

Rezultatele obţinute vor permite realizarea primei baze de date referitoare la măsurătorile de radon din România, precum şi realizarea unui Atlas de radon pentru cele 16 judeţe monitorizate. De asemenea se va realiza un protocol în asigurarea calităţii în efectuarea măsurătorilor de radon în vederea unei cartări naţionale, se va realiza un workshop internaţional, precum şi o propunere legislativă referitoare la concentraţia de radon maxim admisă pentru locuinţe. Rezultatele obţinute vor fi diseminate în cadrul a 6 articole ISI.

Director proiect: Prof. Dr. Cosma Constantin (e-mail: constantin.cosma@ubbcluj.ro)

Rezultate obţinute în etapa I

Articole publicate

Rezultate obţinute în etapa II

Articole publicate în etapa II

Rezultate obţinute în etapa III

Workshop RAMARO – prima circulara

Workshop RAMARO – programul final

Rezultate obtinute in etapa finala

All Rights Recerved