PN II – SERTIR » Radonul în România

PN II – SERTIR

Programul: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

Categoria de proiect: PN II

Titlul proiectului: Studii experimentale şi clinice asupra radonului din centrul Transilvaniei şi impactul asupra morfofiziologiei aparatului respirator la om şi animal (SERTIR)

Durata: 36 luni

Autoritatea Contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP

Parteneri:

  • Co: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (www.ubbcluj.ro)
  • P1: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
  • P2: Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
  • P3: Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia
  • P4: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, Cluj-Napoca
  • P5: Institutul de Cercetări şi Proiectări Energetice, Bistriţa

Domeniul în care se încadrează: Mediu

Rezumat

Studii legate de radon au fost lansate pentru prima data in Statele Unite si Canada iar in ultimii ani ele sunt abordate si in tarile Comunitatii Europene. Dupa fumat, radonul este considerat ca fiind a doua cauza de risc in declansarea cancerului pulmonar. Cercetarile din ultimii ani au demonstrat ca radonul contribue in medie cu peste 55% la iradierea naturala a populatiei, putand ajunge in unele zone la contributii de peste 95%, cazuri in care expunerea la radiatia naturala este de 5-10 ori mai mare decat expunerea medie (2,2 mSv/an). Studii epidemiologice recente (USA, Canada, Anglia, Suedia, China, Japonia, Cehoslovacia etc.) precum si un Proiect European Comun (Franta, Belgia, Germania, Luxemburg) desfasurat în regiunea Ardeni-Eifel au evidentiat legatura între riscul de cancer pulmonar si concentratia de radon, chiar în cazul unor concentratii interioare normale de 40-300 Bq/m3.

In România, in cadrul unui program de colaborare stiintifica cu tarile occidentale, a fost lansat (1996) de catre Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Universitatea Babes-Bolyai (Cosma Constantin) un studiu pilot, finantat de CE, în cadrul studiului Ardeni-Eifel. In cadrul cercetarilor asupra radonului de interior in aceasta colaborare, au fost dezvoltate diferite modele teoretice si efectuate primele cercetari experimentale privind migrarea si acumularea radonului în locuinte.

Aspecte diferite legate de radon au fost abordate si în reteaua Institutelor de Igiena si Sanatate Publica din Bucuresti , Iasi , Timisoara si Cluj, dar inca un astfel de studiu pentru populatie in Romania nu a fost efectuat. Cercetari asupra radonului din minele uranifere si neuranifere din România au fost efectuate de Laboratorul de Radiatii din orasul Stei, care a publicat date preliminare privind minele de uraniu din Romania.

Obiectivele generale:

  • Dezvoltarea unui laborator regional de radon
  • Realizarea unei hărţi locale de expunere la radon
  • Realizarea unui studiu de tip caz-martor pentru determinarea riscului de apariţie a cancerului pulmonar datorat expunerii la radonul rezidenţial

Director proiect: Prof. Dr. Cosma Constantin (e-mail: constantin.cosma@ubbcluj.ro)

All Rights Recerved